108898

Autumn Lane
Blend Name: 
Autumn Lane
Size: 
King
Texture: 
Heritage
Blend: 
OKP070
Source: 
Acme Brick - Oklahoma City Plant